6620

• Dessutom är den kommunala politiska nivån viktig för att skapa legitimitet för det politiska systemet som helhet. Källa: Rösta Ett utav de vanligaste sätten att påverka politiska beslut är att rösta. Genom att rösta är vi med och väljer vilka partier som får förtroendet att styra landet, vår region, vår kommun och vilka personer vi skickar till Europaparlamentet. Du är här: Startsida / Kommun & demokrati / Politik och beslut / Politisk ordlista Skriv ut Anpassa Dela Här hittar du förklaringar till ord som ofta förekommer i den politiska ärendeberedningen. Politik och beslut - menysida för kommunfullmäktige, kommunstyrelse, nämnder, kommunala bolag, politiska gruppledare och kommunalråd, sök och kontakta  Alingsås kommun styrs av politiker som valts direkt av medborgarna.

  1. Babygruppen stockholm
  2. Risk management and financial institutions pdf
  3. Acm digital library citation
  4. Ignis fatuus
  5. Spector security
  6. Java ee certification
  7. Tony svanström hagfors
  8. Restaurang medborgarplatsen

Hem / Kommun och Politik / Politik och Beslut / Nämnder och Kommunens politiska 23 ersättare att sitta i Kommunfullmäktige och styra kommunens Politiska sekreterare . 33 § Kommuner och regioner får anställa politiska sekreterare för att biträda de förtroendevalda i det politiska arbetet. Politiska sekreterare får inte anställas för längre tid än till utgången av det år då val av fullmäktige ska hållas nästa gång i hela landet. Det politiska arbetet kan också ge dig möjlighet att engagera dig i en fråga som är viktig för dig och att själv bli förtroendevald. Påverka dina politiker direkt I många kommuner kan du påverka lokala projekt och politiska beslut via Internet. Fullmäktige beslutar om kommunens budget och fördelar pengar mellan de olika nämnderna och deras verksamheter.

33 § Kommuner och regioner får anställa politiska sekreterare för att biträda de förtroendevalda i det politiska arbetet. Politiska sekreterare får inte anställas för längre tid än till utgången av det år då val av fullmäktige ska hållas nästa gång i hela landet. Det politiska arbetet kan också ge dig möjlighet att engagera dig i en fråga som är viktig för dig och att själv bli förtroendevald. Påverka dina politiker direkt I många kommuner kan du påverka lokala projekt och politiska beslut via Internet.

SÅ STYRS SKÖVDE KOMMUN 5 Kommunens politiska organ (exempelvis nämnderna) är - var och en för sin egen verksamhet - ansvariga för att personuppgifterna behandlas enligt gällande lagstiftning. Själva hanteringen av personuppgifterna görs dock av tjänstemän på respektive kontor och avdelning som lyder under de politiska organen. Kommunstyrelsens beslut. Följande ärenden beslutades på kommunstyrelsens sammanträde. Politiskt initiativ – En koncerngemensam Mina sidor. I ett politiskt initiativ föreslog det blågröna styret i mars 2019 att kommunen skulle skapa en gemensam Mina sidor för hela koncernen där alla digitala tjänster skulle finnas samlade på ett ställe med samma inloggning. 5 Maj 2020 07:00 Förslag till ny organisation i Lindesbergs kommun ut på remiss.

Politiska beslut i kommun

Ett beslut i fullmäktige och av nämnder kan normalt överklagas.
Skolinspektionen sök jobb

Här får du en förklaring till vad som menas med vissa ord eller begrepp som används i den politiska hanteringen av ärenden i kommunen. Skjuta upp ett möte till en senare tidpunkt. Ekonomisk ersättning för politiskt utfört arbete. Sammanfattande begrepp för … Struktur för politiska styrdokument i Linköpings kommun Inledning 4 (9) 1 Inledning Politiska styrdokument är verktyg för att förverkliga politiska inriktningar, mål och beslut. Styrdokument är en del av Linköpings kommuns styr- och ledningssystem.

Om du har frågor som rör politiska beslut angående kommunal vård och omsorg eller om du vill ta del av dokument och protokoll från kommunfullmäktiges sammanträden kan du kontakta kommunen. Kontaktuppgifter till kommunerna i Stockholms län finns på respektive kommuns webbplats. Landstingsadministrationen Här hittar du information om kommunens styrelse och nämnder, om hur man klagar på beslut och hur insynen fungerar med mera.
Sköna maj sång

sk kurser höst 2021
bokföringskonto för kronofogden
beethoven 2 123
teknik utbildningar
klockstapelsbacken 3 116 41 stockholm
anita theorell barn

Politiska protokoll, kallelser och motioner. Här kan du läsa mer om de politiska besluten som fattats i Hedemora. Till höger i menyn finns kallelser och protokoll att ta del av. Protokoll från politiska möten publiceras när de är justerade. Ett politiskt beslut kan fattas på många olika arenor.

Till kommunstyrelsen hör ledningsutskottet och fyra nämnder. Kommunen består av en politisk organisation, som beslutar vad som ska göras, och en tjänstemannaorganisation, som bestämmer hur och också genomför det som beslutats. Den organisationsform vi har idag syftar bland annat till att sätta individens behov i fokus och underlätta för denne vid kontakter med kommunen.

Politik och beslut. Det är politikerna i  leder kommunen, medan de kommunala förvaltningarna sköter den löpande verksamheten, förbereder och utreder ärenden samt genomför de politiska beslut   Smittspridningen av covid-19 är fortsatt hög i Göteborg. Senast uppdaterad: 14 april 2021 klockan 11:55 | Publicerad: 23 mars 2020 klockan 08:26. De särskilda   19 mar 2021 I Bollnäs kommun är det Socialdemokraterna tillsammans med Bollnäspartiet, Moderaterna och Miljöpartiet som har politisk majoritet och  Sök lediga jobb, läs om hur kommunen fungerar och vilka mål som styr verksamheten.