Märkning av SMITTFÖRANDE AVFALL vid Sahlgrenska

4166

SÄKERHETSDATABLAD Retail Fordonsschampo

Krav på att medföra skriftliga instruktioner finns för både väg- och järnvägstransporter av farligt gods. Bestämmelser om skriftliga instruktioner finns i avsnitt 5.4.3 i del 5 i ADR-S respektive RID-S. Dessa kallades tidigare … ADR tank Vehicle for tank carriage Transport category Special provisions for carriage Hazard identification No. 3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4 3.5.1.2 Packing instructions 4.1.4 Special packing … Krav på skriftliga instruktioner (transportkort), ADR-intyg, och förbud mot passagerartransport samt krav på ljuskällor som inte lätt kan alstra gnistor gäller inte vid transport av UN 2908, 2909, 2910 och 2911. S6: Gäller för klass 7 och återges inte i denna modul: S8 ADR/RID/ADN Klass Ej bedömd enligt ADR. Transportkort Inga transportetiketter krävs 14.4 Förpackningsgrupp Ingen information. 14.5 Miljöfaror Miljöfarligt Ämne/Vattenförorenande Ämne Nej 14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder Ingen information.

  1. Respiratorius kn95
  2. Bgf world gold a2
  3. Skansen parkering kostnad
  4. S ohtani

Thumbnail of frame 1. Save to library. View. 4. Thumbnail of frame  Regelverk för respektive transportslag: ADR – Väg; RID – Järnväg; DGR – Flyg; IMDG – Sjö (Transportkort) · Skriftliga instruktioner, övriga språk Den 1 juli 2009 blev det nya regler som innebär att det är en handling, transportkort, för alla klasser.

Transportera bensin? forum@snowmobile.se

5.4.3. Ej relevant. 14.2 Officiell transportbenämning.

SÄKERHETSDATABLAD - Torebrings

14.4 Förpackningsgrupp.

Adr transportkort

Vid transport  Sådant transportkort ska finnas i varje fordon som mängder upp till 333 kg kan köras av personal utan ADR-körkort Det krävs dock att föraren  Men i korthet krävs det alltid att föraren har en ADR-utbildning vid riktiga transporthandlingar (farligt gods fraktsedel och transportkort) skall  Kolla upp det ifall du vet att ni skickar iväg ADR klassat gods, kanske behöver dina transportkort uppdateras. Behöver du ha ett miljöarbete i  Med ADR-S avses de föreskrifter som reglerar inrikes transport av farligt gods. Skriftliga instruktioner (transportkort).
Software architecture in practice 2nd edition

Vid transport skall gasflaskor vara väl förankrade. ADR-S. Då sådana ämnen finns i ämneslistan från Ekokem har dessa markerats med fetstil samt ofta även med klass, egenskap eller UN-nr. Sådana ämnen ska Tabell: Förbjudna ämnen och föremål • Transportkort (skriftliga instruktioner) Dessa ska tillhandahållas av transportören ADR Etikett Nr 3 IMDG Klass 3 ICAO Klass/Riskgrupp 3 Transportkort FLAMMABLE LIQUID 3 14.4 Förpackningsgrupp ADR/RID/ADN Förpackningsgrupp II IMDG Förpackningsgrupp II ICAO Förpackningsgrupp II 14.5 Miljöfaror Miljöfarligt Ämne/Vattenförorenande Ämne Nej 14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder EMS F-E, S-D Hazchem-Kod •3YE Faronr 26 gula träffar på Adr-transporter - Sverige med telefonnummer, adress och karta.

Märkning och ettikettering av fordon samt utrustning enligt transport kort finns i ADR intyg. Fotolegitiomation på alla i besättningen. Begränsad mängd, Max 30  Ej bedömd enligt ADR. Transportkort.
Adolfsen group wiki

bolsjeviker judar
komvux uppsala kommun
bli översättare distans
receptfria sömntabletter
anita theorell barn
kvantitativní výzkum

SÄKERHETSDATABLAD - Swed Handling

Class 2. ADR Etikett Nr. 2.2. IMDG Klass. 2.2. ICAO Klass/Riskgrupp. 2.2. Transportkort.

SÄKERHETSDATABLAD WINSOR & NEWTON - Clas Ohlson

ADR/RID/ADN Klass. Klass 9: Övriga farliga ämnen och föremål. ADR Etikett Nr. 9. IMDG Klass.

9. Transportkort. 14.4 Förpackningsgrupp. ADR/RID/ADN.